Doel van reclame

Door er reclame voor te maken komt een product of artikel meer in de publiciteit, onder de aandacht van velen. Door reclame te maken probeert men het artikel of product aan de man te brengen. Zelfs beïnvloedt de reclame de keuze van mensen. De invloed van reclame is erg groot. Reclame stimuleert de verkoop waardoor het marktaandeel van een bepaald bedrijf steeds groter wordt.

Reclamecampagnes zijn zoals reeds gezegd een heel belangrijk onderdeel van een bedrijf. Vaak laat het bedrijf de reclamecampagne over aan de specialisten: de reclamemakers. Ze werken wel nauw samen uiteraard.

De vraag naar reclamemakers neemt nog steeds toe

De manier, waarop reclame wordt gemaakt, verandert. Voorheen stond er reclame door middel van advertenties in de krant en op de radio en televisie kwamen met regelmaat reclameboodschappen door. Dit gebeurt nu ook nog steeds, maar deze manier van reclamemaken wordt uitgebreid met reclame op het internet en de mobiele telefoon (denk aan social media).

De hoeveelheid van reclame kan de consument gaan irriteren in plaats van lekker of warm maken om een product te kopen. Professionele mensen in de reclamewereld moeten er voor zorgen dat de klanten zich weer vinden in de reclame.

De reclamemaker

De reclamemaker moet in elk geval creatief zijn, de plannen die op papier staan moet hij kunnen uitvoeren. Hij moet enthousiast zijn, flexibel, een doorzetter zijn en over een oplossend vermogen beschikken. Zijn doel is het om zijn opdrachtgever tevreden te stellen. Hij moet als het ware in het hoofd van de cliënt kunnen kijken: wat wil hij nu precies? Naast zijn creativiteit moet hij ook commercieel zijn. Hij moet altijd het doel: meer omzet behalen voor zijn cliënt nastreven. Hij probeert het product meer naamsbekendheid te geven, het uiterlijk van het product of van het bedrijf te verbeteren, verfraaien, en de mensen het artikel te laten waarderen waardoor ze het gaan kopen.

Grote reclamebureaus

Grote reclamebureaus hebben een accountkantoor, een strategische en een creatieve afdeling.

Het accountkantoor is het gezicht van het reclamebureau voor de cliënt. Hier meldt de cliënt zich aan.

De afdeling strategie is een afdeling die heel goed op de hoogte is van alle merken, die zij allemaal goed kent. Samen met de marketeers van bedrijven bepaalt zij de strategie. Wanneer de reclamecampagne gestart, gemaakt moet worden komen de creatieve mensen in beeld. Zij beelden uit in de reclamecampagne hetgeen de afdeling strategie heeft bedacht. De vereiste opleiding voor werken in de reclame is vaak een opleiding op de kunstacademie of een opleiding grafische vormgeving. Vacatures voor werken in de reclame vind je uitgebreid op het internet.

Keywords: