Nul uren contract

Wat een nul uren contract inhoudt

Een nul uren contract is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer, waarbij afgesproken wordt dat een werknemer geen vaste werkuren of -dagen heeft, maar wel opgeroepen kan worden. Een nul uren contract heeft voordelen voor zowel de werknemer als werkgever. Lees in dit artikel alles over een nul uren contract.

Voordelen voor de werkgever

Een nul uren contract heeft dus voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Ten eerste de voordelen van het nul uren contract voor de werkgever. Voor de werkgever is het erg handig, omdat een werknemer aangeeft flexibel inzetbaar te zijn. Als de werkgever de werknemer wil oproepen, dan moet laatstgenoemde wel daadwerkelijk aanwezig zijn. Als werknemer moet je dus bij jezelf afgaan of je echt zo flexibel kunt zijn dat je een nul uren contract af kunt sluiten met een werkgever.

Voordelen voor de werknemer

Het geeft je als werknemer echter wel genoeg voordelen. Uiteraard verdien je geld met de uren die je werkt. Wat daarnaast ook erg handig voor je is, is dat je een volledige sociale bescherming geniet. Als je bijvoorbeeld ziek bent, word je gewoon doorbetaald. Een werkgever moet je daarnaast verplicht oproepen als er werk vrijkomt waarvoor jij als werknemer geschikt voor bent. Gaat het bijvoorbeeld om werk in een café en is er een avond te weinig personeel, dan is de werkgever verplicht om jou op te roepen. Als je dan gaat werken moet de werkgever je tenminste drie achtereen gesloten uren laten werken.

Voorbeelden van nul uren contract

Een nul uren contract kan bijvoorbeeld handig zijn om toe te passen bij seizoenswerk. Als werkgever heb je op bepaalde momenten in het jaar veel meer werknemers nodig dan op andere momenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan strandtenten of –kroegen op de Nederlandse eilanden. In de zomer is het erg druk, terwijl er in de winter nauwelijks werk is. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld iedere zomer 40 uren per week werken en in de wintermaanden slechts 10 uur per week werken of een maand vakantie nemen.

Overeenkomsten met een normaal contract

Er zijn daarnaast veel overeenkomsten tussen een normaal contract en een nul uren contract. Zo geniet een medewerker met een nul uren contract bescherming van het ontslagrecht. Een nul uren contract is daarnaast een gewone arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde of onbepaalde tijd kan zijn. Als je als werkgever stopt met het oproepen van een werknemer, zal het contract niet opeens beëindigd zijn. Als het betreffende nul uren contract daarnaast een contract betreft voor een bepaalde tijd, dan eindigt deze op de slotdatum van het contract. Dit kan niet zonder legitieme reden vervroegd worden door de werkgever.

Speciale regels bij een nul uren contract

Als werkgever betaal je een werknemer met een nul uren contract voor de eerste zes maanden het aantal uren dat hij of zij gewerkt heeft. De werknemer krijgt na zes maanden te hebben gewerkt meer rechten. Zo wordt deze vanaf dan ook doorbetaald als de werknemer niet kan werken vanwege een reden waar hij of zij weinig aan kan doen. De werknemer heeft recht op een uitbetaling van het gemiddeld aantal uren van zijn of haar afgelopen drie gewerkte maanden. Daarnaast heeft de werknemer na zes maanden een arbeidsovereenkomst met een overeenkomst die gelijk is aan het aantal gewerkte uren van de drie maanden die daaraan vooraf gingen.