Voor- en nadelen van payroll services

Als een werkgever gebruik maakt van payroll services, houdt dat in dat het personeel van de werkgever in dienst is van de werkgever, alleen neemt de payroll aanbieder de werknemers op papier over. Hierbij is de payroll aanbieder ook juridisch verantwoordelijk voor het personeel. Dat is meteen het grootste verschil tussen een payroll aanbieder en het uitbesteden van salarisadministratie. Bij salarisadministratie blijft de werkgever de juridische werkgever, alleen worden de administratieve handelingen door salarisadministratie uit handen genomen.

Bij payrolling worden de arbeidsrechterlijke risico van de werkgever door de payroll aanbieder overgenomen. Daarbij worden alle administratieve handelingen zoals arbeidsovereenkomsten, verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, ontslagprocedures, salarisadministratie, jaaropgaven en loondoorbetalingen opgenomen in het takenpakket van de payroll aanbieder.

Er zijn steeds meer bedrijven die gebruik maken van payroll services vooral in de Horeca is payrolling erg populair. Hieronder lees je wat de voor- en nadelen van payrolling zijn.

De voordelen van Payrolling

Wanneer een werkgever met payrolling werkt, heeft hij van te voren een duidelijk overzicht wat de kosten voor het personeel voor de desbetreffende periode zullen zijn. Met deze gegevens kunnen berekeningen gemaakt worden.

Bij payrolling wordt gebruik gemaakt van een vast tarief. Hierdoor krijgt de werkgever periodiek één factuur. De werkgever kan hierdoor een beter en nauwkeuriger inzicht in de totale salaris- en personeelskosten krijgen.

Door gebruik te maken van payroll services komen er geen aangiften en facturen meer van instanties zoals de Arbo-dienst, de belastingdienst en het UWV.

Door payroll services wordt de financiële administratie een stuk beknopter en daardoor meteen stukken overzichtelijker.

Voor medewerkers zullen er weinig veranderingen plaatsvinden. Zij kunnen echter wel terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van P&O wanneer zij bepaalde problemen of vragen hebben.

De Nadelen van Payrolling

Ondanks dat de payroll aanbieder de werknemers juridisch gezien overneemt, blijft een werkgever wel aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Als het payroll bedrijf failliet gaat, kan het gebeuren dat de premies aan de belasting en het UWV nog(maals) afgedragen moeten worden.

Wanneer een bedrijf gebruik maakt van payroll services komen er natuurlijk ook kosten bij kijken voor het overnemen van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Sommige werknemers vinden dat de band met het bedrijf veranderd wanneer de overstap naar payrolling wordt gemaakt. Werknemers kunnen hierdoor meer afstand tot het bedrijf voelen, waardoor ze uiteindelijk ook minder waardering voor het bedrijf opbouwen.