Werken voor een weekblad

Als je wilt gaan werken voor een weekblad zijn er verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van je kwaliteiten, opleiding en interesses kun je hierbij onder andere denken aan advertentieverkoper, redacteur, administratief/receptie medewerker of DTP’er. Voordat er verder wordt ingegaan op de bovengenoemde functies, eerst even een korte uitleg voor wat betreft de inhoud van een weekblad.
Een weekblad is een blad/krant die wekelijks gratis wordt verdeeld onder de huishoudens (uiteraard met uitzondering van de NEE-NEE stickers). Hierin staat het regionale nieuws vermeld en het
bestaat tevens uit advertenties in alle groottes en kleuren. Zoals reeds gezegd wordt een weekblad kosteloos verspreid, echter zullen ergens de inkomsten vandaan moeten komen. Deze worden dan ook gegenereerd uit de advertentieopbrengsten. Deze advertentieopbrengsten betekenen verlies, break-even of winst voor een weekblad, waarbij het laatste uiteraard de voorkeur heeft. Om dit te genereren komen we bij de eerste functie uit, te weten de advertentieverkoper of in een modern woord de accountmanager.

Advertentieverkoper/Accountmanager

Een advertentieverkoper is zoals het woord al zegt verantwoordelijk voor de verkoop van de advertenties. In deze uitdagende functie moet jij ervoor zorgen, tezamen met je eventuele collega’s,
dat er voldoende advertenties worden verkocht. Hiervoor worden er uiteraard targets opgesteld en is het break-even punt een minimale uitgangspositie.
Hoe worden deze advertenties verkocht? Dat kan op verschillende manieren. De gemakkelijkste is uiteraard als de bedrijven zichzelf melden voor het plaatsen van een advertentie, echter zal dit
niet altijd gebeuren. De meeste advertenties worden dan ook verkocht door actieve benadering van zowel de bestaande alsook de potentiële klanten. Dit kan telefonisch gebeuren, maar door het
bezoeken van de bedrijven worden de meeste resultaten geboekt. Op deze manier sta je namelijk oog-in-oog met de klant en kun je gelijk inspelen op zijn wensen. Houdt er wel rekening mee dat niet
iedereen op je bezoek zit te wachten, er zijn immers veel verschillende weekbladen, en je kunt dus wel eens op een koele manier worden weggestuurd. Des te beter is uiteraard het gevoel bij succes!

Redacteur

Als redacteur ben je verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van het weekblad. Deze worden doorgaans gevuld met regionaal nieuws, en hier moet je dan ook bovenop zitten. Door middel
van verhalen en interviews is het jouw taak de lezer te informeren, op een leuke en boeiende manier. Zo nu en dan zul je ook een advertorial moeten schrijven over een van de adverterende
bedrijven. De hoeveelheid tekst die per week totaal benodigd is, hangt weer samen met het aantal verkochte advertenties. Aangezien kranten altijd per 4 pagina’s worden gedrukt, moet het totaal
aantal pagina’s aan advertenties en redactionele stukken tezamen namelijk gelijk zijn aan een vermenigvuldiging van 4 (8, 12, 16, 20 pagina’s etc.).

Administratief/receptie medewerker

Als administratief/receptie medewerker in deze branche ben je verantwoordelijk voor alle binnenkomende telefoontjes, het aannemen van de zogenaamde ‘zoekertjes’ en het versturen van de facturen naar de betreffende bedrijven.

DTP’er

Een DTP’er tot slot is verantwoordelijk voor het opmaken van de advertenties. Alhoewel er ook bedrijven zijn die hun eigen advertenties verzorgen, worden de meeste advertenties nog altijd gemaakt door DTP’ers. De advertentieverkopers bespreken met de klanten hoe de advertentie eruit zou moeten komen te zien en spelen dit dan door naar de DTP’er. Hij maakt de advertentie dan
vervolgens op en deze wordt dan ter goedkeuring met de klant overlegd. Mits goedgekeurd stuurt de DTP’er zijn advertenties door naar de drukkerijen, waar ook de redactionele stukken binnenkomen.
Hier wordt vervolgens de krant opgemaakt en gedrukt, en van daaruit gedistribueerd naar de daarvoor bestemde locaties.

Keywords: